FORMUŁA SUKCESU | KOMPLEKS BIOAKTYWNYCH FRAKCJI LAKTOPROTEIN SERWATKOWYCH | FORMUŁA SUKCESU | KOMPLEKS BIOAKTYWNYCH FRAKCJI LAKTOPROTEIN SERWATKOWYCH |
FORMUŁA SUKCESU | KOMPLEKS BIOAKTYWNYCH FRAKCJI LAKTOPROTEIN SERWATKOWYCH | FORMUŁA SUKCESU | KOMPLEKS BIOAKTYWNYCH FRAKCJI LAKTOPROTEIN SERWATKOWYCH |

22 886 48 48

pon - pt
10:00 - 16:00

22 886 48 48

pon - pt
10:00 - 16:00

fsd
breadcrumbs
Blog
serwatka

Potencjalne korzyści suplementacji białka serwatkowego w chorobach neurodegeneracyjnych

Problemy neurodegeneracyjne, takie jak np. choroba Parkinsona, Alzheimera czy Huntingtona, są zaburzeniami zwyrodnieniowymi tkanki nerwowej, w których rozwój zawsze zaangażowany jest stres oksydacyjny. Dlatego w moczu pacjentów borykających się z problemami neurodegeneracyjnymi stwierdzany jest często podwyższony poziom homocysteiny, która jest niezawodnym markerem poziomu stresu oksydacyjnego oraz tempa progresji i stopnia zaawansowania choroby. Z kolei białka serwatkowe są bogatym źródłem związków o aktywności antyoksydacyjnej – cysteiny oraz tzw. aminokwasów rozgałęzionych (BCAA) – i jak dotychczas wykazano, suplementacja diety tymi białkami poprawia masę i siłę mięśni oraz promuje syntezę najsilniejszego przeciwutleniacza organizmu – glutationu.

Białko serwatkowe jako wsparcie w chorobie Parkinsona

W wykonanym stosunkowo niedawno badaniu klinicznym (Tosukhowong, 2016), kontrolowanym placebo i wykorzystującym podwójnie ślepą próbę, naukowcy podjęli się zadania zbadania wpływu 6-miesięcznej suplementacji niedenaturowanego izolatu białek serwatkowych na poziom glutationu, niezbędnych aminokwasów i homocysteiny w osoczu krwi pacjentów z chorobą Parkinsona. Oceny wyników klinicznych, dokonane przed i po suplementacji, obejmowały m.in. ujednoliconą skalę oceny choroby Parkinsona (UPDRS). W badaniu tym piętnastu pacjentów otrzymywało białka serwatkowe, a siedemnastu, tworzących grupę kontrolną, spożywało białko sojowe.

Poprawa markerów biochemicznych dzięki suplementacji serwatką

U pacjentów, którym podawano serwatkę, stwierdzono znaczący wzrost ogólnego stężenia zredukowanego (aktywnego antyoksydacyjnie) glutationu w osoczu oraz znacznie wyższy stosunek glutationu zredukowanego do utlenionego (nieaktywnego antyoksydacyjnie), co wiązało się ze znacznym spadkiem poziomu homocysteiny w osoczu, ale czego nie zaobserwowano w grupie kontrolnej, spożywającej soję. Stężenie BCAA oraz innych niezbędnych aminokwasów (tzw. EAA) w osoczu było znacząco podwyższone, ale tylko w grupie suplementującej białka serwatkowe. Jednocześnie zaobserwowano istotną, ujemną korelację zachodzącą u pacjentów pomiędzy UPDRS a poziomami BCAA i EAA w osoczu krwi, co oznacza, że im wyższy poziom tych aminokwasów – tym skala oceny choroby Parkinsona lepsza, czyli przebieg choroby lżejszy.

Jak podsumowali autorzy tej pracy, było to pierwsze badanie, które wykazało, że suplementacja białka serwatkowego znacząco zwiększa poziom niezbędnych aminokwasów i zredukowanego glutationu oraz poprawia stosunek glutationu zredukowanego do utlenionego, wraz z towarzyszącym znaczącym obniżeniem poziomu homocysteiny w osoczu, u pacjentów z chorobą Parkinsona. A kończąc dodali, że potrzebne byłby długoterminowe, zakrojona na dużą skalę, randomizowane badania kliniczne, mające na w celu zbadanie korzyści płynących z suplementacji białka serwatkowego w leczeniu pacjentów z chorobą Parkinsona.

Udostępnij post

Leave your thought here

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.